kontakt »
NZOZ MediCare pielęgniarska opieka długoterminowa

opieka długoterminowa

Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa  jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają  hospitalizacji w oddzałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

 

informacja dla pacjentów

Dokumentacją wymaganą do objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

  • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • karta oceny świadczeniobiorcy wg. skali Barthel podpisana przez lekarza i pielęgniarkę środowiskową

 

informacja dla lekarzy

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie stanu świadczeniobiorcy skalą Barthel  uzyskali od 0 do 40 punktów.